24 – 28 Eylül tarihileri arasında Brüksel’de düzenlenen EU PVSEC (European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition – Avrupa Fotovoltaik Solar Enerji Konferans ve Sergisi) etkinliğindeki izlenimlerimi sizinle de paylaşmak isterim.

EU PVSEC

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (European Commission Joint Research Centre) tarafından koordine edilen EU PVSEC fotovoltaik alanındaki araştırma, teknoloji ve uygulamalar konusunda en geniş katılımlı uluslar arası konferanstır ve aynı zamanda üst düzey bir solar enerji endüstri sergisidir. Bu etkinlik Küresel PV topluluğunu akademik ve ticari ilişkiler kurmak, solar enerjideki son gelişmeleri ve yenilikleri sunmak ve tartışmak için bir araya toplar. EU PVSEC tek konusu olan Küresel PV Güneş sektörüne tam anlamıyla odaklanan ve bu kalanda dünyaca ünlü bilim insanları, iş insanları ve bürokratları bir araya toplayan bir etkinliktir.

EU PVSEC etkinlikleri 1977’de Lüksemburg’ta başladı ve o yıldan beri her sene Avrupa’nın farklı bir şehrinde solar enerji sektöründeki uzmanları bir araya getirmektedir. “PV %100 Karbondan Arındırılmış Ekonomide Merkezi Rolü oynayacaktır” ana teması ile toplanan EUPVSEC 2018’de 5 gün boyunca yaklaşık 1.000 adet sunum gerçekleştirildi. 68 adet seansta sunum ve tartışmaların organize edildi. EU PVSEC’te 80 farklı ülkeden 2.000’nin üzerinde solar enerji uzmanı alandaki son gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sergilediler. Ayrıca Avrupa Birliği politika ve endüstri liderleri AB tarafından geçtiğimiz aylarda kabul edilen 2030’a kadar %32 yenilenebilir enerji hedefine ulaşmak için gerekli adımları tartıştılar.

ODTÜ Günam’dan Prof. Dr. Raşit Turan “Advanced Material Development and Analysis for High Performance PV Modules” başlıklı oturumu yönetti. ODTÜ Günam ayrıca tamamı solar hücre teknolojileri ile ilgili 14 adet poster sunumu ve 1 adet sözel sunum ile etkinliğe katkıda bulundu. Adıyaman’da faaliyetlerine devam eden GTC firmasının yetkililerini AR – GE’ye verdikleri destekten dolayı tebrik etmek isterim. 3 adet poster sunumuyla EU PVSEC’te yer aldılar. Ayrıca Türkiye’den PV uygulamaları ile ilgili tek çalışma da onlardan geldi. Etkinlikte ayrıca Gazi Üniversitesi ve Muğla Üniversitesi hücre teknolojileri ile ilgili birer poster sunumu yer aldı.

35. EUPVSEC’te sağlanan konsensus:

PV, enerji bağımsızlığı, yeni iş olanakları ve ekonomik büyümeye sağladığı artan katkıyla AB ekonomisi için stratejik önemini daha da arttıracaktır. Avrupa teknolojik gelişmeye, en gelişmiş üretim teknolojilerine, üretim ve kalitenin sürdürebilirliğinin yanı sıra güneş enerji ürünlerinin verimliliğine öncülük etmektedir.

EU PVSEC 2018’de öne çıkanlar:

PERC yeni solar hücre standardı haline gelmiştir. Şimdi hücre teknolojisini bir sonraki seviyeye taşıma zamanıdır. Passivating contacts, heterojunction, back contacts daha yüksek hücre verimliliğine götüren araştırma konularıdır.

Silisyum tandem araştırma hücreleri %30 verimlilik seviyesine yaklaşmaktadır. Sunulan bir InGaP/GaAs/Si 3-junction hücresi için yakalanan verimlilik %28,7 dir.

İnce film solar teknolojisi gelişimine devam etmektedir. %18 rekor verime sahip bir ticari ürün CIGS panelin sunumu yapılmıştır.

Gelişmiş silisyum hücre teknolojileri ve doğal olarak çift yüzlü (bifacial) mimariler üzerine çalışan solar enerji araştırmacıları ve endüstri bu ürünleri sahaya sürülmesi için gayretlerini sürdürmektedir. Çift yüzlü panellerde %20 panel verimlilikleri kolayca elde edilebilirken bilim insanları bu ürünlerden en iyi şekilde nasıl faydalanılacağı üzerine çalışıyorlar.

Özellikle AB’nin NZB (Nearly Zero Energy Buildings) direktifindeki son tarihlerin yaklaşması BIPV ( Building Integrated PV – Binaya Entegre PV) konusundaki malzeme ve uygulama araştırmalarını hızlandırdı.

Birkaç araştırmacı güneş enerjisinin merkezde yer aldığı %100 yenilenebilir enerjiye dayanan gelecek senaryolarını modelleme çalışmalarını sundular.

36. EU PV SEC 2019 Eylülünde Marsilya’da toplanacak.

2019 EUPVSEC’te Marsilya’da görüşmek üzere.

Güneş Paneli Temizliğinin Önemi

Güneş Paneli Temizliğinin Önemi Güneş Enerjisi Santrali (GES) verimliliğini üretilen enerjideki kayıplar belirler. GES verim […]

Detay

Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin Önemi

Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin Önemi Güneş enerjisinin popülerliği tüm dünyada son sürat artmakta. İnsanlar genellikle […]

Detay

AC ve DC Enerji

AC ve DC Enerji  Alternatif Akım (AC) ve Doğru Akım (DC) Farkı Nedir? Akım elektrik […]

Detay