24 – 28 Eylül tarihileri arasında Brüksel’de düzenlenen EU PVSEC (European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition – Avrupa Fotovoltaik Solar Enerji Konferans ve Sergisi) etkinliğindeki izlenimlerimi sizinle de paylaşmak isterim.

EU PVSEC

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (European Commission Joint Research Centre) tarafından koordine edilen EU PVSEC fotovoltaik alanındaki araştırma, teknoloji ve uygulamalar konusunda en geniş katılımlı uluslar arası konferanstır ve aynı zamanda üst düzey bir solar enerji endüstri sergisidir. Bu etkinlik Küresel PV topluluğunu akademik ve ticari ilişkiler kurmak, solar enerjideki son gelişmeleri ve yenilikleri sunmak ve tartışmak için bir araya toplar. EU PVSEC tek konusu olan Küresel PV Güneş sektörüne tam anlamıyla odaklanan ve bu kalanda dünyaca ünlü bilim insanları, iş insanları ve bürokratları bir araya toplayan bir etkinliktir.

EU PVSEC etkinlikleri 1977’de Lüksemburg’ta başladı ve o yıldan beri her sene Avrupa’nın farklı bir şehrinde solar enerji sektöründeki uzmanları bir araya getirmektedir. “PV %100 Karbondan Arındırılmış Ekonomide Merkezi Rolü oynayacaktır” ana teması ile toplanan EUPVSEC 2018’de 5 gün boyunca yaklaşık 1.000 adet sunum gerçekleştirildi. 68 adet seansta sunum ve tartışmaların organize edildi. EU PVSEC’te 80 farklı ülkeden 2.000’nin üzerinde solar enerji uzmanı alandaki son gelişmeleri ve araştırma sonuçlarını sergilediler. Ayrıca Avrupa Birliği politika ve endüstri liderleri AB tarafından geçtiğimiz aylarda kabul edilen 2030’a kadar %32 yenilenebilir enerji hedefine ulaşmak için gerekli adımları tartıştılar.

ODTÜ Günam’dan Prof. Dr. Raşit Turan “Advanced Material Development and Analysis for High Performance PV Modules” başlıklı oturumu yönetti. ODTÜ Günam ayrıca tamamı solar hücre teknolojileri ile ilgili 14 adet poster sunumu ve 1 adet sözel sunum ile etkinliğe katkıda bulundu. Adıyaman’da faaliyetlerine devam eden GTC firmasının yetkililerini AR – GE’ye verdikleri destekten dolayı tebrik etmek isterim. 3 adet poster sunumuyla EU PVSEC’te yer aldılar. Ayrıca Türkiye’den PV uygulamaları ile ilgili tek çalışma da onlardan geldi. Etkinlikte ayrıca Gazi Üniversitesi ve Muğla Üniversitesi hücre teknolojileri ile ilgili birer poster sunumu yer aldı.

35. EUPVSEC’te sağlanan konsensus:

PV, enerji bağımsızlığı, yeni iş olanakları ve ekonomik büyümeye sağladığı artan katkıyla AB ekonomisi için stratejik önemini daha da arttıracaktır. Avrupa teknolojik gelişmeye, en gelişmiş üretim teknolojilerine, üretim ve kalitenin sürdürebilirliğinin yanı sıra güneş enerji ürünlerinin verimliliğine öncülük etmektedir.

EU PVSEC 2018’de öne çıkanlar:

PERC yeni solar hücre standardı haline gelmiştir. Şimdi hücre teknolojisini bir sonraki seviyeye taşıma zamanıdır. Passivating contacts, heterojunction, back contacts daha yüksek hücre verimliliğine götüren araştırma konularıdır.

Silisyum tandem araştırma hücreleri %30 verimlilik seviyesine yaklaşmaktadır. Sunulan bir InGaP/GaAs/Si 3-junction hücresi için yakalanan verimlilik %28,7 dir.

İnce film solar teknolojisi gelişimine devam etmektedir. %18 rekor verime sahip bir ticari ürün CIGS panelin sunumu yapılmıştır.

Gelişmiş silisyum hücre teknolojileri ve doğal olarak çift yüzlü (bifacial) mimariler üzerine çalışan solar enerji araştırmacıları ve endüstri bu ürünleri sahaya sürülmesi için gayretlerini sürdürmektedir. Çift yüzlü panellerde %20 panel verimlilikleri kolayca elde edilebilirken bilim insanları bu ürünlerden en iyi şekilde nasıl faydalanılacağı üzerine çalışıyorlar.

Özellikle AB’nin NZB (Nearly Zero Energy Buildings) direktifindeki son tarihlerin yaklaşması BIPV ( Building Integrated PV – Binaya Entegre PV) konusundaki malzeme ve uygulama araştırmalarını hızlandırdı.

Birkaç araştırmacı güneş enerjisinin merkezde yer aldığı %100 yenilenebilir enerjiye dayanan gelecek senaryolarını modelleme çalışmalarını sundular.

36. EU PV SEC 2019 Eylülünde Marsilya’da toplanacak.

2019 EUPVSEC’te Marsilya’da görüşmek üzere.

I would like to share with you my impressions of EU PVSEC (European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition) organized between 24 – 28 September in Brussels.

EU PVSEC, coordinated by the European Commission Joint Research Center. Eu Pvsec is the largest international conference on research, technology and applications in the field of photovoltaic. This event throws together the Global PV community to build academic and commercial relationships, to present and discuss the latest developments and innovations in solar energy system. EU PVSEC is the only event in the world that focuses on the Global PV Solar Industry and a gathering of world famous scientists, business people and bureaucrats.

EU PVSEC

Eu Pvsec events started in 1977 in Luxembourg, and since that year, it has throws experts together from the solar energy sector every year a different city in Europe. In the EUPVSEC 2018, which was organized with the main theme of  PV will play its central role in 100% Carbonated Economy, approximately 1,000 presentations were made for 5 days. More than 2,000 solar energy experts from 80 different countries exhibited the latest developments and research results in the EU PVSEC where 68 presentations and discussions were organized. In addition, European Union policy and industry leaders discussed the necessary steps to achieve 32% renewable energy target until 2030, which was adopted by the EU in recent months.

Prof. Dr. Raşit Turan from METU Gunam, directed the session titled “Advanced Material Development and Analysis for High Performance PV Modules”. METU Gunam also contributed to the event with 14 poster presentations and 1 oral presentation on all solar cell technologies. I would like to congratulate the officials of the GTC Company, which continues its activities in Adıyaman, for their support to AR – GE. They took part in EU PVSEC with 3 poster presentations. In addition, only that study about PV applications from Turkey came from them. The event also featured a poster presentation about cell technologies at Gazi University and Mugla University.

Consensus on 35. EUPVSEC: PV will further increase its strategic importance for the EU economy by its increasing contribution with energy independence, new jobs opportunities and economic growth. Europe leads to technological development, the most advanced production technologies, the sustainability of production and quality, as well as the efficiency of solar energy products.

Featured in EU PVSEC 2018:

PERC has become the new solar cell standard. Now is the time to move the cell technology to the next level. Passivating contacts, heterojunction, back contacts are research topics that lead to higher cell efficiency.

Silicium tandem research cells approach 30% efficiency level. The efficiency achieved from an InGaP / GaAs / Si 3-junction cell is 28.7%.

Thin film solar technology continues its development. A commercial product CIGS panel with a record yield of 18% was presented.

Solar energy researchers and industry, working on advanced silicium cell technologies and naturally double-faced (bifacial) architects, continue their efforts to put these products on field. 20% panel efficiencies can be easily achieved on double-faced panels, while scientists are working on how to get the most efficiency from these products.

Particularly, the approach of EU’s deadlines in the NZB (Nearly Zero Energy Buildings) directive has accelerated the research on BIPV (Building Integrated PV) material and application. 

Several researchers presented their work on modeling future scenarios based on 100% renewable energy at the center of solar energy. 

36. EU PV SEC will convene in September of 2019 in Marseille.

Until see you at 2019 EUPVSEC in Marseille.

Güneş Paneli Temizliğinin Önemi

Güneş Paneli Temizliğinin Önemi Güneş Enerjisi Santrali (GES) verimliliğini üretilen enerjideki kayıplar belirler. GES verim […]

Detay

Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin Önemi

Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin Önemi Güneş enerjisinin popülerliği tüm dünyada son sürat artmakta. İnsanlar genellikle […]

Detay

AC ve DC Enerji

AC ve DC Enerji  Alternatif Akım (AC) ve Doğru Akım (DC) Farkı Nedir? Akım elektrik […]

Detay
en_USEnglish
en_USEnglish