Kırsal Kalkınma Yatırımları

Yenilenebilir enerji, doğal süreçte kendini yenileyebilen, doğandan elde ettiğimiz temiz enerjidir. Ülkemizde ; Kırsal alandaki işletmeler için alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, güvenilir gıda yetiştiriciliği, geliştirilen alternatif teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, tarım ve hayvancılık alanında hizmet gösteren firmaların pazarlama altyapısının geliştirilmesi, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak amacıyla; Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi desteklenmektedir. Belirli illerde Tarım ve Hayvancılık sektöründe bulunan işletmelere geri ödemesiz hibe desteği sağlanmaktadır. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında belirli faaliyetlerle uğraşan işletmeler enerji ihtiyaçlarını karşılamak, ihtiyaç fazlası enerjiyi şebekeye satmak üzere solar enerji sistemleri kurmak üzere bütçelerinin %50 oranında devlet desteğinden yararlanabilirler.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında hibe alabilecek işletmeler;

  • Soğuk hava depoları,
  • Büyük / küçükbaş hayvancılık tesisleri,
  • Tavuk çiftlikleri,
  • Meyve – sebze paketleme işletmeleri,
  • Çır –çır işletmeleri,
  • Diğer Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması ile uğraşan işletmeler (çiçekçilik işletmeleri)

Bulundukları bölgede TEİAŞ Güneş Enerjisi Santral (GES) kapasiteleri dolu bile olsa hibe desteği almaya hak kazanan işletmeler, ilgili elektrik dağıtım kuruluşundan sözleşme güçlerini geçmemek kaydıyla 300 KW’a kadar GES bağlantı izni alabilirler. Solar enerji santralinde ürettikleri elektrik enerjisinin fazlalığını elektrik alış fiyatlarından şebekeye satabilirler.

Bu kapsamda %50’ye kadar geri dönüşümsüz finansal destek alan, anahtar teslim kurulum hizmeti verdiğimiz yatırımcılarımızın bir kısmı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Kurulum TarihiProje İsmiProje KonumuKurulu GüçKullanılan Ürünler
26.12.2013Algür GESAydın-Söke155 KWBYD Panel,Delta İnverter
2.7.2015Ak-Akar GESManisa Alaşehir195 KWCSUN Panel,SMA İnverter
25.3.2016Akimpeks GESAydın-Germencik400 KWBYD Panel,Delta İnverter
25.3.2016Tariş GESAydın -Germencik500 KWBYD Panel,Delta İnverter
11.5.2016Özşahinler GESMuğla-Dalaman150 KWBYD Panel,Delta İnverter
26.5.2016Özkırıcı GESAydın-İncirliova400 KWBYD Panel,Delta İnverter
5.8.2016Yavuz İncir GESAydın-Nazilli340 KWAxitec Panel,Delta İnverter
22.7.2016Özkaramanlar GESİzmir-Torbalı370 KWAxitec Panel,Delta İnverter
12.12.2017Cactus Farm GESİzmir-Menderes1000 KWHeckert Panel,Delta İnverter
16.3.2018Hitit GESİzmir-Kemalpaşa430 KWHeckert Panel,Delta İnverter
2.8.2018Elmas GESİzmir-Kemalpaşa300 KWHeckert Panel,Delta İnverter
13.9.2018Akpınar GESMuğla-Yatağan300 KWHT Solar Panel,Delta İnverter
28.9.2018Form GESManisa – Alaşehir280 KWHeckert Panel,Delta İnverter

 

Bu güneş enerjisi yatırımların tamamında hibesiz geri dönüş süreleri 6 – 8 yıl arasında değişmektedir. Bir çoğu hibe katkısı sayesinde şimdiden kendini amorti etmiştir.

Hibe destekli GES yatırımları sayesinde tarım ve hayvancılık işletmeleri uzun yıllar boyunca sabit getiri elde edebilecekleri bir enerji üretim sistemine sahip olurlar. Bu sayede sürdürülebilir bir şekilde ülke ekonomisine katkıda bulunmuş olurlar.

Renewable energy is the energy that we obtain from the nature, which can renew itself in the natural process. In our country; For to establish alternative sources of income for rural enterprises, reliable food farming, widespread usage of developed alternative technologies by producers, development of marketing infrastructure of firms which serving in the field of agriculture and livestock, in order to contribute to the creation of local development capacity in rural society; electricity generation from Solar Energy is supported. In certain provinces, grant support is provided to the enterprises in the Agriculture and Livestock sector. Within the scope of the Rural Development Investments Support Program, enterprises dealing with the following activities can benefit from the 50% state support of their budget to set up solar energy systems for to meet their energy needs and to sell surplus energy to the grid.

• Cold storage,

• Ovine livestock facilities,

• Poultry farms,

• Fruit and vegetable packaging enterprises,

• Flocking businesses,

• Other Businesses dealing with the processing, packaging and storage of crop products (flower business)

The enterprises which are entitled to receive grant support can obtain up to 300 KW solar power plant connection permission provided, even if the capacity of TEİAŞ Solar Power Plant is full in the region where they are located, that they do not exceed the contracting power from the relevant electricity distribution company. They can sell the excess electricity in the solar power plant to the grid at electricity purchase prices.

In this context, some of the investors who provide turnkey installation services with up to 50% irreversible financial support are listed in the table below.
Installation DateProject NameProject LocationInstalled CapacityUsed Products
26.12.2013Algur SPPAydin-Soke155 KWBYD Panel,Delta Inverter
2.7.2015Ak-Akar SPPManisa Alaşehir195 KWCSUN Panel,SMA Inverter
25.3.2016Akimpeks SPPAydin-Germencik400 KWBYD Panel,Delta Inverter
25.3.2016Taris SPPAydın -Germencik500 KWBYD Panel,Delta Inverter
11.5.2016Ozsahinler SPPMugla-Dalaman150 KWBYD Panel,Delta Inverter
26.5.2016Ozkirici SPPAydin-Incirliova400 KWBYD Panel,Delta Inverter
5.8.2016Yavuz Incir SPPAydın-Nazilli340 KWAxitec Panel,Delta Inverter
22.7.2016Ozkaramanlar SPPIzmir-Torbalı370 KWAxitec Panel,Delta Inverter
12.12.2017Cactus Farm SPPIzmir-Menderes1000 KWHeckert Panel,Delta Inverter
16.3.2018Hitit SPPIzmir-Kemalpaşa430 KWHeckert Panel,Delta Inverter
2.8.2018Elmas SPPIzmir-Kemalpaşa300 KWHeckert Panel,Delta Inverter
13.9.2018Akpinar SPPMugla-Yatagan300 KWHT Solar Panel,Delta Inverter
28.9.2018Form SPPManisa – Alaşehir280 KWHeckert Panel,Delta Inverter

In all of these solar energy investments, the return period without grants varies between 6 and 8 years. Many of them have already paid for themselves through the grant contribution.

Thanks to the grant-backed solar power investments, agriculture and livestock enterprises have an energy generation system where they can achieve a constant return over many years. In this way, they contribute to the national economy in a sustainable way.

Güneş Paneli Temizliğinin Önemi

Güneş Paneli Temizliğinin Önemi Güneş Enerjisi Santrali (GES) verimliliğini üretilen enerjideki kayıplar belirler. GES verim […]

Detay

Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin Önemi

Güneş Enerjisinden Elektrik Üretiminin Önemi Güneş enerjisinin popülerliği tüm dünyada son sürat artmakta. İnsanlar genellikle […]

Detay

AC ve DC Enerji

AC ve DC Enerji  Alternatif Akım (AC) ve Doğru Akım (DC) Farkı Nedir? Akım elektrik […]

Detay
en_USEnglish
en_USEnglish