Güneş Enerjisi Santrali Kurulumunda Kullanılan Ürünler

Ürünler Seçiminde Kalite ve Tecrübenin Önemi

Kaliteli bir güneş enerji sisteminin minimum 25 yıl en düşük işletme bakım – maliyetiyle yatırımcısına hizmet vermesi gerekir. Güneş Enerjisi Santrali kurulumunda kullanılan malzemelerin seçiminde maliyet – kalite dengesine dikkat edilmeli, güneş enerjisi santralinin finansal kazanımı olabilecek en yüksek seviyeye çıkarılmalıdır.

Seçilen ürünler, kurulum sahası şartlarına (bina, çatı, arazi, iklim, vs…) uygun seçilmesi gerekir. Solar enerji sistem bileşenlerinin kendi aralarındaki uyum, performansı etkileyen en önemli unsurlardan biridir.

Firmamızın teknik bilgisi ve tecrübesi sayesinde her sistem için en uygun malzeme seçimini yapar, yatırımınızdan maksimum getiri sağlamanız için çalışırız.  Güneş enerjisi yatırımlarınız için Entegro’yu seçerseniz uzun yıllar yüksek performans ve düşük bakım gereksinimiyle çalışacak bir sisteme sahip olduğunuza emin olabilirsiniz.

Ürün Seçimi, Test ve Onaylama

Problemlere Hızlı Çözüm Sunma

Güneş enerjisi santral kurulumu yapan bir firma, kurulum sonrası çıkabilecek sorunlara direkt olarak kendisi müdahale etmeli, müşterisini arızalarda üreticiye yönlendirmemelidir. Entegro, solar enerji sistemlerinde kullandığı inverter (evirici), solar panel ve konstrüksiyon – montaj ekipmanı gibi temel bileşenlerde işletme sırasında oluşabilecek problemlerin tamamını kendisi çözer. Yatırımcısını  muhtemel arıza ve aksaklıklarda yalnız bırakmaz, olası arızalara hızlı müdahale edebilmek için yedek malzeme stoku tutar.

Solar Paneller

Solar paneller güneş ışınımını elektriğe çevirirler. Güneş enerjisi modülleri solar hücre ya da fotovoltaik hücre olarak adlandırılan birbirlerine elektriksel olarak bağlı birçok üniteden oluşur. “Fotovoltaik” güneş ışınımın elektriğe çevrimi anlamını taşır. Her bir fotovoltaik hücre iki ya da daha fazla katmanlı yarı iletken malzemeden oluşur. Bu yarı iletken malzeme solar hücre tiplerinin büyük bir çoğunluğunda “silisyum”dur.

Silisyum doğada oksijenden sonra en çok bulunan elementtir. Bu yüzden çok kolay ulaşılan ve düşük maliyetli bir malzemedir. Ancak bu malzemeyi, fotovoltaik hücre yapımında kullanılabilir bir saflığa getirmek için yüksek miktarda enerji tüketen işlemlere tabi tutmak gerekir.

Solar modüller iki ana gruba ayrılır:

 

Kristal Tip Solar Paneller:

 

Monokristal ve polikristal olarak iki alt grubu bulunan kristal tip paneller en yaygın güneş paneli tipidir. Siyah (monokristal) ve mavi (polikristal) dikdörtgen yapıda çizgili görünümlü solar hücrelerden oluşurlar. Hücre sayıları genelde 60 ya da 72’dir. Monokristal panellerin verimleri polikristal panellere göre daha yüksektir. Bunun anlamı aynı yüzey alanına sahip bir monokristal güneş paneli, polikristal güneş panelinden daha fazla güç üretir. Bu bakımdan çatı ve arazilerde GES kurulumu yapılacak alan kısıtlı ise monokristal panel kullanmak uygundur.

 

İnce Film Paneller

 

Koyu kırmızı ve ya koyu kahverengi renge sahip ince film panellerin verimi kristal tip panellere göre daha düşüktür. Bu bakımdan daha çok alan sıkıntısı olmayan mega – watt (MW) bazında büyük solar enerji santrallerinde kullanılırlar. İnce film solar panellerin sıcaklık katsayıları düşüktür, sıcak iklimlerde kristal panellere göre daha iyi performans gösterir. Bu tip güneş enerjisi modülleri bulutlu havalarda da diğer tipe göre daha verimlidir. Bu sınıftaki solar panellerin dezavantajlarından birisi yıllar içindeki verim düşüşlerinin yüksek olmasıdır. Güneş enerjisi santral kurulumunda ince film güneş panelleri ayrıca düşük verimleri nedeniyle konstrüksiyon, kablo ve işçilik gibi maliyetlerin yükselmesine sebep olurlar.

 

Güneş Panellerinin Performansı

 

Bir solar panelin üzerine güneş ışığı ne kadar çok düşerse üretilen enerji de o kadar çok olur. Bulutlu, sisli ve puslu havalarda güneş panellerinin ürettiği enerji düşer. Güneş ışığının panellere düştüğü açı üretilen gücü önemli derecede etkiler. Solar paneller sıcağı sevmez; ortam sıcaklılığı ne kadar çok olursa performans o kadar çok düşer. Bu nedenle Entegro olarak fizibilite analinizi uzman kadromuzla hazırlıyor, sektöründe önde gelen güneş paneli üreticileri olan HT Solar ve Heckert Solar firmalarından tedarik ettiğimiz güneş panelleriyle, en çok verimi alacağınız şekilde güneş enerjisi santrali kurulumunu yapıyoruz.

 

İnverter (İnvertör – Evirici)

 

2 kW’lık küçük bir çatı solar uygulaması ve ya 20 MW gücünde bir arazi güneş enerjisi santrali olsun inverterler bir solar enerji sisteminde beyin işlevi görür. Eviricilerin temel işlevleri şunlardır:

  • Solar panellerde üretilen doğru akımı (DC) alternatif akıma (AC) dönüştürmek
  • Güneş enerjisi sisteminin maksimum verimlilikte çalışmasını sağlamak
  • Solar enerji sisteminin uzaktan takibi
  • Elektrik kesintilerinde elektrik şebekesi ile bağlantının kesilmesi
  • GES’te üretilen gücün kısıtlanması gibi kontrollerin yerine getirilmesi
  • Depolamalı sistemlerde akülere güç akışının kontrolü

İnverter (Evirici)

Bir inverter için en önemli özellik yüksek verimlilik yani güneş panellerinde üretilen enerjiyi minimum kayıpla şebekeye aktarabilme özelliğidir. Verim kadar bir başka önemli özellik de emre amadelik yani servis verebilme oranıdır. Yüksek emre amadelik oranına sahip inverterler nadiren arıza yapar, bu arızalara da hızlı bir şekilde çözüm bulunur.

Entegro kurulduğu yıldan beri Delta Electronics, Kostal Solar Electric, ABB Grubu, ve SolarEdge firmalarının inverterlerini sistemlerinde kullanmaktadır. Bu ürünlerin servis hizmetlerini firmamız direkt olarak kendisi vermektedir. Alman ortağının da yeni modellerini sürekli olarak test ettiği bu ürünler için yedek parça stoku tutmaktayız. Bu faktörlerden dolayı kullandığımız invertörlerde nadiren çıkan arızalara hızlı bir şekilde müdahale etmekteyiz. 

 

İnverterlerin Nasıl Montaj Edildiği Direkt Olarak Solar Sistemin Performansını Etkiler

 

İnverterlerin sahada yerleştirildiği alan, birden çok ünite varsa birbirlerine göre konumları, kablo girişlerinin standartlara uygun yapılması gibi faktörler sadece eviricinin değil güneş enerjisi sisteminin tamamının performansını etkiler. 

Konstrüksiyon – Solar Montaj Ekipmanları

Güneş enerjisi modüllerinin en yüksek verimde enerji üretecek şekilde açık arazi, çatı ve ya otopark gibi yapılara monte edilmesi solar konstrüksiyon ekipmanları ile mümkündür.

Solar montaj ekipmanları rüzgar, deprem ve çatı GES kurulumları için binanın statik yapısı göz önünde bulundurularak tasarlanmalıdır.

Bir güneş enerjisi sisteminin servis ömrünün minimum 25 yıl olması beklenir. Solar konstrüksiyon ekipmanı da bu sürenin sonuna kadar deformasyona uğramadan işlevini yerine getirebilmelidir. Bunun için hem çelik hem de alüminyum montaj ekipmanlarında kaliteden ödün verilmemelidir.

Firmamız açık arazi ve çatı GES uygulamaları için tasarım, statik hesap / projeler ve malzeme tedariğinde dünyanın ve ülkemizin önde gelen Alkor Alüminyum ve K2 System firmalarıyla çalışmaktadır. Özellikle çatı uygulamalarında solar paneller yatırımcının yapısına zarar verilmeden monte edilmelidir. Entegro şimdiye kadar onlarca çatı projesi tamamlamıştır be bu konuda çok hassas ve dikkatlidir.

 

Solar Kablo – AC Kablolar

 

Solar Kablolar güneş paneli kurulumları için özel olarak üretilmiş kablolardır. Güneş enerjisi santrallerinin montajı sırasında kullanılan solar kablolar fotovoltaik standartlara uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Eğer solar kablo seçiminde kalite göz ardı edilir ise güneş panellerinden yeterli miktarda verim alınamaz ve güneş panellerin ömrü kısalır. Yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi sistemlerinden istenilen verimi alabilmek için uygun kablonun kullanılması gerekir. Güneş Enerjisi Sistemlerinde solar kablo konusu birçok kişi tarafından ihmal edilmektedir. Aslında solar kablo güneş enerjisi sistem tasarımında önemsiz gibi gözükse de çok kilit bir rol oynamaktadır. Solar Kablo seçimine dikkat edilmediği taktirde büyük zararlar meydana gelebilir.

 

Solar kablo yanlış seçilirse nasıl sorunlar oluşur?

 

Yanlış solar kablo seçimlerinden ötürü güneş enerjisi sistemlerinde yangın çıkma riski mevcuttur. Güneş panelinden gelen akımda güç kayıbı oluşarak , sistemin verimliliği düşürebilir, yatırımdan geri dönüş almaya başladığınız sırada arızalar meydana gelebilir ve yatırımınız boşa gidebilir. Sonuç olarak, yanlış solar kablo seçimi güneş enerjisi sisteminizin verim kaybından,  insan hayatını tehdit eden noktaya ulaşan sorunlar çıkartabilir. Entegro olarak oluşabilecek risklerin farkındayız. Bu nedenle, sizin için teknik bilgimiz ve tecrübelerimiz ile en uygun solar kabloları seçiyoruz ve sektöründe öncü Helukabel, Nexans firmalarından tedarik ettiğimiz solar kablolarla kurulumunuzu yapıyoruz.

en_USEnglish
en_USEnglish